Långa köer till attraktiva äldreboenden

Under strecket
Publicerad
Annons

Kollektivhus, servicehus, gruppboende eller sjukhem - boendealternativen kan verka många för den som på ålderns höst söker en ny bostad. Men sanningen är nog att alternativen inte är så skiftande, eftersom platsbrist, behovsprövning och höga kostnader stänger ute många från de olika boendealternativen.

Äldreboende:
Den som känner sig i behov av omvårdnad och önskar flytta till något av Stockholms stads äldreboenden kan inte själv ställa sig i kö. I stället får den sökande lämna in en ansökan i den stadsdelsförvaltning där hon eller han bor. En biståndshandläggare bedömer behovet av ett nytt boende och fattar beslut. Avslag kan överklagas i länsrätten.
För den som får ett positivt besked ska bostad erbjudas inom ”skälig tid”, mellan en och tre månader beroende på boendeform. Kommunen har avtal med ett trettiotal privata vårdgivare och samma regler gäller för att få bo i dem som i kommunens egna. I princip gäller samma regler i alla Sveriges kommuner, men bostadsbristen ser olika ut på olika håll i landet.
Kommunen erbjuder äldreboende för olika behov, men alla former medför tillgång till vårdpersonal dygnet runt. Att bo i servicehus innebär att man har sin egen lägenhet med tillgång till viss gemensam service i huset. Ålderdomshem är till för dem som behöver mer omsorg, gruppboende för demenssjuka personer och sjukhem för de äldre som behöver omvård dygnet runt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons