Annons

Hans Ingvar Roth:Lång väg till mänskliga rättigheter

När de mänskliga rättigheterna formulerades av FN 1948 var det kulmen på ett tänkande som pågått i mer än 2 000 år. I två nya böcker diskuteras hur mänskligheten nådde fram till sina oförytterliga rättigheter.

Uppdaterad
Publicerad

Den 6 januari 1941 höll den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt ett tal till den amerikanska kongressen mitt under brinnande världskrig. I sitt berömda tal formulerade Roosevelt en framtidsvision om en värld styrd av mänskliga rättigheter där alla fria länder skulle samarbeta med varandra för att förverkliga ett civiliserat världssamfund. Roosevelt formulerade fyra grundläggande friheter som han menade skulle gälla överallt i världen och för alla tider nämligen yttrandefrihet, trosfrihet, frihet från nöd och frihet från fruktan. Den kritiska udden var givetvis riktad mot axelmakterna som på ett flagrant sätt hade brutit mot dessa fundamentala rättigheter.

Nästan sju år efter president Roosevelts tal – den 10 december 1948 – antog FN:s generalförsamling en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dokumentet var ett resultat av en internationell kommission med representanter för en rad olika länder. Ordförande var Franklin D Roosevelts änka Eleanor som på ett skickligt sätt hade styrt gruppens arbete att få fram en deklaration med en bred samling av rättighetsartiklar, det vill säga civila, politiska, ekonomiska/sociala och kulturella.

Annons
Annons
Annons