Annons

Lång resa mot reformerat val

BAKGRUND Diskussionerna inom EU för att försöka enas om ett fördrag har pågått i många år. Nu anser EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att det är dags att sätta punkt för diskussionen.

Publicerad

Grundreglerna för samarbetet i EU bestäms genom avtal mellan medlemsländerna som kallas fördrag. Det senaste slutförhandlades i Nice år 2000 (Nice-fördraget). Ett särskilt inkallat konvent arbetade fram ett förslag till hur EU:s samlade fördragsverk skulle förändras, förenklas och sammanfattas i ett dokument, det så kallade ”konstitutionella fördraget”, som antogs av stats- och regeringscheferna 2004.

Folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna stoppade det förslaget 2005. Det nu föreliggande förslaget som kallas ”Reformfördraget” återupplivar delar av det konstitutionella fördraget genom tillägg och förändringar i Nice-fördraget. Det betyder att bara de nya delarna blir föremål för godkännande (ratifikation).

Annons
Annons
Annons