Lånetaket tar död på småhusbyggandet

Småhusbyggnationen har gått i stå. Prognoserna har skrivits ner till rekordlåga nivåer – samtidigt som bostadsbristen ökar. Landsbygdskommunerna har drabbats hårt av lånetaket, vilket infördes för att råda bot på ett storstadsproblem. Nu måste regeringen visa handlingskraft och tänka i nya banor. Det skriver en rad lokala politiker och husbyggare gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Byggandet av bostäder nära nog helt avstannat. Det krävs handlingskraft av politikerna, skriver artikelförfattarna.

Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX
Annons

Trots bristen på bostäder byggs betydligt färre småhus. Därför bör det skyndsamt utredas om det går att utveckla rot-avdraget till att också gälla nybyggnation, minska överflödig och kostnadsdrivande detaljreglering och slopa eller förändra bolånetakets konstruktion.

Som det är idag blir det allvarliga konsekvenser både för landsbygdskommunerna som riskerar en ännu större utflyttning men också för Sveriges bostadsförsörjning och tillväxt, vilket går stick i stäv med den utveckling som regering och riksdag säger sig eftersträva.

Annons
Annons
Annons