Landstinget utför ”oskuldsingrepp”

Vårdinrättningar i Stockholms stad, både privata och landstingets, utför medicinskt omotiverade ingrepp i unga kvinnors underliv för att rekonstruera den så kallade mödomshinnan.

Under strecket
Publicerad
Leila Qaraee är ordförande och samordnare i Kvinnors ­nätverk som driver Linnamottagningen. Hon uppskattar att 30 procent av de som kommer dit brottas med någon form av oskuldsproblematik.

Leila Qaraee är ordförande och samordnare i Kvinnors ­nätverk som driver Linnamottagningen. Hon uppskattar att 30 procent av de som kommer dit brottas med någon form av oskuldsproblematik.

Foto: ROBERT HENRIKSSON
Annons

För första gången har förekomsten av kirurgiska ingrepp av den så kallade mödomshinnan hos unga kvinnor med bakgrund i länder och kulturer där det finns ett utbrett hederstänkande, kartlagts i Stockholm.

Studien har genomförts inom ramen för det projekt om hedersförtryck som Stockholms stad bedriver. Rapporten visar hur både offentlig och privat sjukvård står till tjänst med medicinskt helt omotiverade operationer av kvinnors underliv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons