Annons
X
Annons
X

Landstinget utför ”oskuldsingrepp”

Vårdinrättningar i Stockholms stad, både privata och landstingets, utför medicinskt omotiverade ingrepp i unga kvinnors underliv för att rekonstruera den så kallade mödomshinnan.

Leila Qaraee är ordförande och samordnare i Kvinnors ­nätverk som driver Linnamottagningen. Hon uppskattar att 30 procent av de som kommer dit brottas med någon form av oskuldsproblematik.
Leila Qaraee är ordförande och samordnare i Kvinnors ­nätverk som driver Linnamottagningen. Hon uppskattar att 30 procent av de som kommer dit brottas med någon form av oskuldsproblematik. Foto: ROBERT HENRIKSSON

För första gången har förekomsten av kirurgiska ingrepp av den så kallade mödomshinnan hos unga kvinnor med bakgrund i länder och kulturer där det finns ett utbrett hederstänkande, kartlagts i Stockholm.

Studien har genomförts inom ramen för det projekt om hedersförtryck som Stockholms stad bedriver. Rapporten visar hur både offentlig och privat sjukvård står till tjänst med medicinskt helt omotiverade operationer av kvinnors underliv.

SvD har tagit del av en preliminär version av studien som gjorts av projektledaren, den tjänstlediga kriminalinspektören Kickis Åhré Älgamo, med lång erfarenhet av hedersrelaterade brott.

Annons
X

Av de 49 vårdinrättningar som besvarade frågor i en telefonenkät svarade 11 att de genomför mödomshinneingreppen. Två inrättningar gav olika svar från sköterska/receptionist respektive läkare.

Både skattefinansierad sjukvård knuten till Stockholms läns landsting och privata kliniker finns med bland dem som utför operationerna. Av 32 sjukvårdsinrättningar som svarade nej på frågan hänvisade alla vidare till andra, ofta till privata kliniker.

Nio privata kliniker de flesta specialister på skönhetsoperationer utför ingreppen till priser som varierar mellan 10000 och 25000 kronor. Några av klinikerna hänvisar till bank eller finansbolag för finansiering. Den unga kvinna som fått tillbaka sin ”oskuld” har då en verklig skuld att reglera genom en avbetalningsplan.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Landstinget tillämpar däremot sin vanliga taxa – 260 kronor.

  I studien beskrivs ett par konkreta exempel. På en vårdinstans knuten till landstinget träffade personalen en ung kvinna. Om fara för kvinnans liv förelåg även efter att man försökt med andra insatser, skrevs en remiss och ingreppet genomfördes på sjukhus.

  På en annan landstingsknuten vårdinrättning berättade personalen att de blivit ”stormade, det är så många som vill komma hit”. Man uppgav också att det finns en lång ”väntekö” till ingreppet.

  Ingreppen görs under lokalbedövning och narkos. En intervjuad läkare beskriver ingreppet så här: ”som att sy ett geléhallon eller smör. I och med patienten reser sig upp ur gynekologstolen kan stygnen släppa.”

  Enligt studien genomförs också operationer där kvinnans slidväggar sys så att de närmar sig varandra. Metoden kan skapa en fruktansvärd smärta som sitter i länge.

  Kartläggningen visar genom djupintervjuer att 14 kvinnor blivit våldtagna av män av samma etniska ursprung. Förövarna har enligt rapporten varit medvetna om oskuldskravet på kvinnorna och använt detta som ett maktmedel gentemot dem för att de inte ska polisanmäla. Tolv av kvinnorna har inte anmält våldtäkterna eftersom de ansett att en anmälan skulle vara förenat med livsfara.

  Sju av de våldtagna kvinnorna har senare sökt aktiv hjälp och genomfört operationer i underlivet för att återställa oskulden.

  –De unga kvinnorna som blivit våldtagna är så pressade att de kan bara se två vägar. Den ena är att begå självmord. Den andra är hopplöshet. De är desperata och finner ingen instans i samhället som kan hjälpa dem, säger Kickis Åhré Älgamo.

  –Är det rimligt att individer genom fysisk och psykisk misshandel ska tvingas till kirurgiskt ingrepp för att upprätthålla och vidmakthålla en myt? Ska offentlig finansierad verksamhet arbeta med detta och sakna styrdokument som guidar de yrkesverksamma? Ska plastikkirurger tjäna pengar på utsatta och pressade kvinnor? frågar Kickis Åhré Älgamo.

  Annons
  Annons
  X

  Leila Qaraee är ordförande och samordnare i Kvinnors ­nätverk som driver Linnamottagningen. Hon uppskattar att 30 procent av de som kommer dit brottas med någon form av oskuldsproblematik.

  Foto: ROBERT HENRIKSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X