Annons

Landstinget sätter överrock på KS efter konsultnotor

Den centrala styrningen och kontrollen av Karolinska sjukhuset ska dras åt. Dessutom ska landstingsdirektören Malin Frenning försöka få tillbaka något av alla hundratals miljoner som betalats ut till konsultfirman Boston Consulting Group (BCG).

– Jag vill ha snabba resultat, jag är inte känd för att vara en tålmodig person, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) till SvD.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Landstingsrådet

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Landstingsrådet

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Landstingsrådet
Landstingsrådet Foto: Tomas Oneborg

Inga ansvariga tvingas lämna sina jobb, men den politiska ledningen i landstingshuset sätter nu ett slags "överrock" på Karolinska sjukhuset. Visserligen är man nöjd med de insatser som sjukhusledningen och styrelsen för KS föreslår efter den graverande internrevisionen om missförhållanden i användandet av alla konsulter. Men det behövs mer och då handlar det om två saker.

Dels att landstingsdirektören ska vara med och ratta styrningen av Karolinska genom att Malin Frenning får en plats i sjukhusstyrelsen, dels att den interna kontrollen skärps genom tätare rapporter om KS verkligen genomför de utlovade förbättringarna.

Dessutom ska landstinget centralt inrätta en tjänst för att kontrollera efterlevnaden av rutiner och regler inom alla verksamheter. En ny strategi för inköp och upphandlingar av inte minst konsulter ska också tas fram under våren.

Annons
Annons

– Vi behöver förstärka vår kontroll och styrning som ägare. Men vi ska också ta upp frågan med BCG om en återbetalning av vissa administrativa avgifter, säger finanslandstingsrådet.

Anders Ekblom, ordförande i KS-styrelsen, säger att förtroendet är intakt för sjukhusdirektören Melvin Samsom. Detta trots den dåliga kontrollen som sjukhuset haft av konsultanvändningen sedan 2011.

– Revisorer hittar alltid saker och i det här fallet är det avvikande och det är ju därför vi reagerar så kraftigt som vi gör. Det har inte varit acceptabelt. Det har hänt, det är identifierat och nu lägger vi det till rätta så att det inte händer igen. Det som Melvin Samsom levererat är bra och visar att ledningen tar det på fullt allvar. Men från styrelsen sida tycker vi inte att det räcker, vi vill ha mer, säger Anders Ekblom, som valdes till ordförande i december 2014. Han har tidigare varit narkosläkare på KS och har även varit vd för läkemedelsföretaget Astra Zeneca.

Därför inrättas nu en så kallad Compliance officer som ska se till att rutinerna följs och att medarbetare får träning och undervisning i vilka regler som gäller. Dialogen med revisorerna ska också bli bättre, lovar Anders Ekblom.

Vad har du för ansvar för de allvarliga bristerna? Kan du fortsätta som ordförande?

– Vi använder konsulter eftersom vi genomför stora förändringar. Men man måste hålla reda på dem. Efter 2014 har det också blivit bättre men vi ska ha ännu hårdare kontroll och det gäller även användandet av hyrpersonal och it-konsulter, säger Anders Ekblom och tillägger att det är en ägarfråga om han ska sitta kvar eller inte.

På frågan om varför inga ansvariga behöver lämna sina jobb svarar Irene Svenonius:

– Det som har hänt med uppenbara jävsproblem är allvarligt och att konsultanvändningen varit för stor under för lång tid. Mitt förtroende är skadat av det som hänt, men om KS nu genomför alla skarpa förslag så kan förtroendet återskapas. Det ska vara på plats till sista mars och jag kommer följa det noga, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons