Annons

Landstinget saboterar de egna målen

Landstinget i Stockholm saboterar sina egna mål när priset på SL-kortet nu höjs. Några konsekvenser är dyrare kollektivtrafik, mer bilköer och ökade utsläpp samt ett ökat skattetryck för de med lägst inkomster, skriver Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Under strecket
Publicerad

För nästan exakt ett år sedan, den 11 maj, antog landstingsfullmäktige i Stockholms län den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010. Ett av de mål som politikerna fastställde för länet var att koldioxidutsläppen från vägtrafiken mellan 2003 och 2030 ska minska med 30 procent. Detta mål byggde i sin tur på den så kallade Cederschiöldsuppgörelsen från 2007.

För att målet om minskade utsläpp från vägtrafiken ska klaras räcker det inte med att fordonen blir bättre och drivmedlen klimatanpassas. Avgörande är att en större andel av trafikanterna än i dag åker kollektivt, det vill säga att andelen som tar bilen sjunker. För att kunna öka andelen kollektivtrafikanter satsas därför i planen mycket stora belopp bland annat på utbyggnad av spårtrafiken.

Annons
Annons
Annons