Landstingens självstyre leder till ojämlik vård

Det ojämlikt fördelade och organiserade vårdvalet hotar vårdens utveckling. Varje landsting skriver villkoren för de vårdgivare som vill etablera sig. Regelböckerna blir alltmer detaljerade och krävande, inte minst i landsting där den politiska ledningen misstror vårdval och konkurrens, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Socialminister Göran Hägglunds försöksballong att förstatliga sjukvården sköts omedelbart ned av bland andra hans egna landstingspolitiker. Och vem är förvånad? Det kommunala självstyret är för de flesta lokalpolitiker något heligt. Så heligt att det till och kan smälla högre än den enskildes självbestämmande och hälsa.

En förstatligad sjukvård är kanske en omöjlig tanke. Och inget talar för att en gigantisk statlig vårdorganisation skulle bli särskilt lyckad. Men Göran Hägglund har absolut en poäng i att det nuvarande systemet inte fungerar optimalt. Den svenska vården begränsas av landstingsgränserna.

Annons
Annons
Annons