Landstingen måste göra mer

OJÄMLIK VÅRD Mer rättvis vård är en av de största utmaningarna i hälso- och sjukvården. En väg är att bättre följa de riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram, skriver generaldirektör LARS-ERIK HOLM.

Under strecket
Publicerad
Annons

vensk vård ges inte till alla på lika villkor. Socialstyrelsen har efter år av uppföljningar och öppna jämförelser gott om siffror som visar att vården är ojämlik. Medvetenheten har ökat inom vården de senaste åren, men ökad jämlikhet är en av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården inför framtiden. Både landstingen och vårdens personal måste göra mer.

Senast i raden av rapporter är vårens lägesrapport av hälso- och sjukvården som visar att dödligheten i sjukdomar som kan behandlas och förebyggas är betydligt högre bland lågutbildade än högutbildade.

Annons
Annons
Annons