X
Annons
X

Landsting blir ofrivilligt bemanningsföretagens kunder

Det är inte, som Henrik Bäckström påstår (
Brännpunkt 14/6), dumhet som ligger bakom att vissa landsting väljer att fortsätta tillämpa en viss karenstid i kontrakten med bemanningsföretag vid inhyrning av läkare som tidigare varit anställda hos samma landsting. Det är ett högst medvetet och väl övervägt val.

Det finns nämligen ett syfte med karens i dessa fall. Bemanningsföretag är visserligen bra på många sätt. De fyller tveklöst en funktion när det gäller att täcka mer tillfälliga behov av arbetskraft. Det uppstår dock störningar på arbetsmarknaden när vissa bemanningsföretag mer eller mindre utnyttjar det faktum att det råder läkarbrist inom vissa specialiteter och inom vissa geografiska områden i Sverige.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X