Landets minsta

Under strecket
Publicerad
Annons

i Fakta
Operahögskolan är landets minsta självständiga högskola, med cirka 40 studenter. Skolan har tre utbildningar:
Musikdramatisk utbildning för operasångare. Utbildningen är på sju terminer, och det finns även en fortbildning på tre terminer.
Tvåårig utbildning i operaregi.
Repetitörsutbildning. Operarepetitören ska vägleda sångarna i deras rollstudium, och utbildningen är tvåårig.

Cirka 150 sångare brukar söka den musikdramatiska utbildningen. Sex till åtta sångare antas till grundutbildningen, och en eller två till fortbildningen.

Annons
Annons
Annons