Hela denna artikel är en annons

Landet som står inför stora utmaningar

Efter årtionden av diktatur och långa perioder av ekonomiska sanktioner har nu Burma öppnat upp för företag från väst. Trots vissa framsteg är landet alltjämt starkt underutvecklat och präglat av en omfattande korruption. Samtidigt har Burma mycket att göra innan man uppnår viktiga internationella standarder.

Mae Sai i norra Burma. För företag som investerar i Burma finns flera svårigheter och risker.

Bild 1 av 1

Mae Sai i norra Burma. För företag som investerar i Burma finns flera svårigheter och risker.

Bild 1 av 1
Mae Sai i norra Burma. För företag som investerar i Burma finns flera svårigheter och risker.
Mae Sai i norra Burma. För företag som investerar i Burma finns flera svårigheter och risker.

I slutet av 2014 reste en representant för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar till Burma. Syftet var att ta reda på mer om de enorma utmaningar som landet står inför

Fokus under resan var särskilt på klädindustrin. Textil- och klädindustrin är den avgjort mest lovande källan till tillväxt i Burma. Men det kräver att industrin så snart som möjligt uppfyller vissa normer för att attrahera investeringar.

Bland annat har Burma fortfarande inte anslutit sig till många av ILO:s och FN:s konventioner om arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter. Generellt ställs det få krav på arbetsförhållandena på fabrikerna, även om landet har infört nya lagar om rätten att strejka och organisera sig. Fabriksarbetarna är dock inte vana vid förhandlingar och är därför snabba att gå ut i strejk. Fackliga konflikter är alltså mycket vanligt förekommande.

Ny lag infördes

Efter internationella påtryckningar infördes en ny lag om minimilön. Lagen är dock brett formulerad och innehåller inga specifika siffror, och har fortfarande inte implementerats fullt ut i landet.

Minimiåldern för barn i arbete är 13 år. Men på grund av ett svagt utbildningssystem går de flesta barn i skolan i bara tre till fyra år och slutar skolan redan i åtta-tioårsåldern. För att överleva och hjälpa familjen med försörjning hamnar många i barnarbete.

För företag som investerar i Burma finns flera svårigheter och risker. En av de risker som företagen själv nämner är just barnarbete.
Fler tydliga risker är de vapenvilor som bryts med jämna mellanrum av beväpnade rebellgrupper. Mellan 1962 och 2011 styrdes Burma av en militärjunta. Även om detta upphört, tvingas regeringen förhandla med 17 rebellgrupper som ständigt bryter mot de vapenvilor som råder.

Dessutom saknar 73 procent av befolkningen elektricitet och infrastrukturen för transport och kommunikation är begränsad.

Har skett positiva förändringar

Bara 20 procent av landets BNP utgörs av export. Det är inte mycket i förhållande till landets enorma potential och stora naturresurser.

Enligt Nordea har det under de tre senaste åren skett positiva förändringar, men utmaningarna fortsätter att vara enorma. För utländska företag innebär det att de även i fortsättningen måste hantera operativa och strategiska risker.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Annons
Annons
Annons