Inger Enkvist:Landet med OECD:s sämsta läroplaner

Foto: Lars Pehrson
Under strecket
Publicerad
Annons

I dagarna har OECD:s årliga statistik över utbildningsområdet, ”Education at a glance 2018”, publicerats, och forskare har kastat sig över de nya siffrorna. För allmänheten kan det vara lättare att ta till sig de sammanfattande slutsatser som professor William H Schmidt från Michigan State University, expert på läroplansjämförelse, kommit fram till beträffande Sverige. Han medverkade nyligen vid en konferens i Stockholm ordnad av Kungliga Vetenskapsakademin och Wenner-Grens Stiftelse.

Schmidt gav två väsentliga upplysningar. Den första är att Sveriges läroplaner med marginal är de sämsta bland de OECD-länder som han jämfört med. När han säger de sämsta värderar han om de leder till goda inlärningsresultat speglade exempelvis i PISA. Den andra upplysningen är att när det gäller balansen mellan jämlikhet och utmärkta kunskaper visar Sverige samma profil som vissa utvecklingsländer genom att Sveriges modell ger låg kunskap jämnt fördelad.

Annons
Annons
Annons