Annons
X
Annons
X

Länder utanför EMU har lika stora problem

Svar till EMU-kritiker: ”Huvudproblemet är den misskötta ekonomin”

Nils Lundgren och Birgitta Swedenborg försöker (Brännpunkt 8/5) kanske inte helt oväntat utnyttja de problem som framförallt Grekland haft i att finansiera sin statsskuld för att argumentera emot den europeiska monetära unionen.

Men det de helt väljer att bortse ifrån är att många länder med flytande växelkurs genomlidit minst lika allvarliga problem. Exempelvis Island, där reallönerna fallit med ungefär 20 procent på två år, och där sysselsättningsgraden därtill sjunkit med åtta procent.

Den isländska kronans dramatiska värdefall har på intet vis förhindrat ekonomiskt lidande på Island, utan bara omfördelat det inom Island från den majoritet som sett sin köpkraft kollapsa till en minoritet av exportörer som vunnit på kronkollapsen.

Annons
X

Island är heller inget unikt fall, utan flera andra europeiska länder med flytande växelkurser har också genomlidit svåra problem av liknande allvarsgrad som Grekland, exempelvis Ukraina, Ungern och Rumänien, som alla likt Grekland och Island blivit beroende av nödlån från Internationella valutafonden (IMF) och som alla drabbats av klart större ekonomiska nedgångar än genomsnittet i EU.

Att tro att länder med ansvarslös politik med flytande växelkurs skulle drabbas av en svag valuta under högkonjunkturer får nog i bästa fall beskrivas som önsketänkande då exempelvis den isländska kronan steg i värde åren före finanskrisen mot såväl euron som USA-dollarn, för att sedan först efter det att krisen utbröt kollapsa.

Slutsatsen är att såväl länder med som länder utan egen valuta kommer att lida om de missköter sin ekonomi. Vad däremot valutaunioner ger är eliminerade transaktionskostnader och minskad osäkerhet vid handelstransaktioner, något som ökar handeln och därmed möjliggör högre strukturell tillväxt enligt principen om komparativa fördelar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med relativt välskötta statsfinanser hade inte heller Sverige drabbats av några problem om Sverige haft euron, lika lite som exempelvis Luxemburg, Finland eller Tyskland drabbats av det.

  STEFAN KARLSSON

  nationalekonom, författare av rapporten Europe – A Force For Free Competition vid European Enterprise Institute

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X