Annons

”Låna för att investera – i en svensk oljefond”

Norska pengar växer till sig i oljefonden. Det är dags att använda svenska pengar på ett liknande sätt, menar professor John Hassler.
Norska pengar växer till sig i oljefonden. Det är dags att använda svenska pengar på ett liknande sätt, menar professor John Hassler. Foto: Malin Hoelstad, TT

Liksom Norge bör Sverige inom ramen för överskottsmålet låna mer än vad som behövs för de löpande offentliga finanserna och investera i en global aktiefond. Det skriver John Hassler, professor i nationalekonomi.

Under strecket
Publicerad

Från många håll framförs nu uppfattningen att statens skuld håller på att bli onödigt liten och att överskottsmålet därför bör sänkas. Givet de låga räntorna bör staten ha en statsskuld men överskottsmålet sägs förhindra detta. Uppfattningen att ett överskott i de offentliga finanserna inte är förenligt med en statsskuld av lagom storlek är dock felaktig.

Vi behöver inte gå längre än till vårt västra grannland Norge för att detta ska bli uppenbart. Sedan år 2001 har Norge tack vare gigantiska oljeinkomster haft ett överskott i de offentliga finanserna på cirka 9 procent av BNP medan Sveriges överskott under samma tid varit 0,9 procent. Under denna tid har Sveriges statsskuld fallit medan den varit konstant i Norge. Detta har skett trots att Norge haft ett tio gånger så stort offentligt överskott som Sverige. Enligt IMF:s prognoser kommer Norges statsskuld från och med nästa år att bli större än den svenska som fortsätter att falla.

Annons
Annons
Annons