Annons

Läkemedel är billiga i Sverige

Under strecket
Publicerad

Jag skulle önska att man i den svenska debatten om apoteksmonopolet brydde sig mer om fakta och mindre om partibok.
SvD skriver (1/6) att läkemedelsföretagen vill ha kvar priserna ”på så hög nivå som möjligt”. Jag företräder företag som säljer läkemedel i alla världens länder. Vi har sett ett och annat. I de nu nödvändiga förändringarna i den svenska läkemedelsdistributionen är det ett par saker som man bör hålla i minnet:
De svenska läkemedelspriserna är bland Europas absolut lägsta, och distributionen billig. Om Sverige till exempel haft Österrikes apotekssystem, hade staten betalat över fem miljarder mer för samma hälsa.

Det finns inga belägg för den reella tillgängligheten för svenska patienter till alla läkemedelsprodukter är sämre än i andra europeiska länder. Apotekens begränsade öppettider är ett separat problem, men tillgången till hela utbudet är min poäng här.
Ingen av de i Europa existerande systemen för läkemedelsförsäljning och distribution erbjuder ett tillfredsställande
alternativ. När nu systemet måste förändras får vi inte göra det på ett sätt som försämrar ekonomin och effektiviteten. Det skulle drabba både skattebetalarna och företagen.

Annons
Annons
Annons