”Läkarna bör inte motarbeta assisterat döende”

Läkarkåren bör släppa sin paternalistiska hållning och sin tro på att alltid veta vad som är bäst för patienten. Ett förs­ta steg bör vara att inte som kår idka aktivt motstånd mot den möjlighet till assisterat döende som medborgarna önskar, skriver Ingemar Engström, tidigare ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation.

Under strecket
Publicerad
Svenska undersökningar om attityder till assisterat döende av typ Oregonmodellen visar att en klar majoritet i befolkningen är positiva till att denna möjlighet införs också i Sverige. Bland läkare är atti­tyderna mera splittrade, skriver Ingemar Engström.

Svenska undersökningar om attityder till assisterat döende av typ Oregonmodellen visar att en klar majoritet i befolkningen är positiva till att denna möjlighet införs också i Sverige. Bland läkare är atti­tyderna mera splittrade, skriver Ingemar Engström.

Foto: Erik G Svensson/TT (Arkiv)
Ingemar Engström

Ingemar Engström

Foto: Pressbild
Annons

Självmord är i dag inte ett brott enligt svensk lag. Inte heller medhjälp till självmord är straffbart. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är dock undantagna från denna regel. Även om det inte finns ett uttryckligt förbud mot så kallat ”läkarassisterat självmord” i Sverige så anses detta följa av gällande lagstiftning.

Alltfler länder inför nu en lagstadgad möjlighet till ”assisterat döende”, vilket är en bättre term än ”läkarassisterat självmord”. Det är en bättre term därför att självmord i grunden handlar om männi­skor som önskar döden på grund av en allvarlig depres­sion som i de flesta fall är en behandlingsbar sjukdom. Erfarenheten från de länder som tillämpar möjligheten till assisterat döende är entydig såtillvida att de personer som önskar denna assistans inte alls är deprimerade i psykiatrisk mening.

Annons
Annons
Annons