Annons

”Läkarna bör inte motarbeta assisterat döende”

Läkarkåren bör släppa sin paternalistiska hållning och sin tro på att alltid veta vad som är bäst för patienten. Ett förs­ta steg bör vara att inte som kår idka aktivt motstånd mot den möjlighet till assisterat döende som medborgarna önskar, skriver Ingemar Engström, tidigare ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation.

Under strecket
Publicerad

Svenska undersökningar om attityder till assisterat döende av typ Oregonmodellen visar att en klar majoritet i befolkningen är positiva till att denna möjlighet införs också i Sverige. Bland läkare är atti­tyderna mera splittrade, skriver Ingemar Engström.

Foto: Erik G Svensson/TT (Arkiv)Bild 1 av 2

Ingemar Engström

Foto: PressbildBild 2 av 2

Svenska undersökningar om attityder till assisterat döende av typ Oregonmodellen visar att en klar majoritet i befolkningen är positiva till att denna möjlighet införs också i Sverige. Bland läkare är atti­tyderna mera splittrade, skriver Ingemar Engström.

Foto: Erik G Svensson/TT (Arkiv)Bild 1 av 1
Svenska undersökningar om attityder till assisterat döende av typ Oregonmodellen visar att en klar majoritet i befolkningen är positiva till att denna möjlighet införs också i Sverige. Bland läkare är atti­tyderna mera splittrade, skriver Ingemar Engström.
Svenska undersökningar om attityder till assisterat döende av typ Oregonmodellen visar att en klar majoritet i befolkningen är positiva till att denna möjlighet införs också i Sverige. Bland läkare är atti­tyderna mera splittrade, skriver Ingemar Engström. Foto: Erik G Svensson/TT (Arkiv)

Självmord är i dag inte ett brott enligt svensk lag. Inte heller medhjälp till självmord är straffbart. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är dock undantagna från denna regel. Även om det inte finns ett uttryckligt förbud mot så kallat ”läkarassisterat självmord” i Sverige så anses detta följa av gällande lagstiftning.

Annons
Annons
Annons