”Läkarna behöver finnas tillgängliga när de behövs”

Foto: Isabell Höjman/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största huvudmän för hälso- och sjukvård. Vi inom Alliansen fokuserar på att vården ska vara tillgänglig när patienterna har behov av den. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra arbetsmiljön och se till att använda sjukvårdens resurser på ett för skattebetalarna så effektivt sätt som möjligt.

När landstingsfullmäktige i juni 2016 beslutade om att schemalägga läkarna inom akut- och slutenvården samt inom verksamheter med hög andel hyrläkare var det för att öka möjligheterna till teamarbete mellan sjukvårdens yrkesgrupper och för att öka tillgängligheten för patienterna. Vi ser tydligt att andelen läkare minskar kraftigt efter klockan 17.00. Därefter utförs få operationer samtidigt som nästan inga patienter skrivs ut. I väntan på en vårdplats blir därför många patienter kvar på akutmottagningarna. Genom att i stället schemalägga läkarna under en längre del av den ordinarie arbetsdagen kommer tillgängligheten för patienterna att öka. Med förändringen vill vi också skapa en mer hälsosam schemaläggning och på så vis undvika att läkares långa arbetspass avslutas med kvällsjobb i form av jour- och beredskap.

Annons
Annons
Annons