Läkarflykt drabbar patienterna

Under strecket
Publicerad
Annons

Som SvD berättade i går har åtta av elva röntgenläkare på kort tid sagt upp sig på KS. Men personalomsättningen har varit stor även på andra avdelningar inom thoraxdivisionen.
På den lungmedicinska kliniken har 13 läkare sagt upp sig på drygt ett år. De har till viss del ersatts med nyrekryteringar, men enligt uppgifter till SvD bottnar många av uppsägningarna i ett starkt missnöje med ett ”inkompetent ledarskap på sjukhuset”.

– Det är ingen tillfällighet när så många läkare och även annan vårdpersonal väljer att sluta. Arbetssituationen blir mycket besvärlig när ledningen inte ens försöker förstå eller lyssnar på någon kritik, säger en läkare, som vill vara anonym, på den lungmedicinska kliniken.
En annan läkare med mer än 15 års erfarenhet på thoraxröntgen, anser att just lungpatienterna nu riskerar att råka mest illa ut.

Annons
Annons
Annons