Annons

Läkare ska vårda, inte döda

DÖDSHJÄLP. I dödshjälpens pionjärland Holland får inte bara dödssjuka utan också psykiskt sjuka och dementa hjälp att dö. Detta borde stämma till eftertanke. Istället för dödshjälp bör vi satsa på god, palliativ vård, skriver Johan frostegård, professor i medicin.

Publicerad

iskussionen om aktiv dödshjälp brukar aktualiseras av patientfall. Så även nu, när en kvinna som har en sjukdom som gör henne beroende av respirator ber att få slippa denna behandling (se faktaruta). Olyckligtvis tror många att detta skulle handla om aktiv dödshjälp av artiklar, kommentarer och enkäter i ett flertal medier att döma, men så är ingalunda fallet.

I själva verket handlar det om rätten att säga nej till vård, och här finns inga tveksamheter: tvångsvård kan förekomma men på strikta indikationer och kan aktualiseras vid svår psykisk sjukdom, bland annat. Men i normalfallet har en patient rätt att avstå från en behandling, även om detta snabbt eller långsamt leder till döden. Patienten har också rätt att få god palliativ vård, vilket också innefattar sedering, vid till exempel kvävningskänsla. Detta har ingenting med aktiv dödshjälp att göra.

Annons
Annons
Annons
Annons