Annons

”Läkare måste få chans till fortbildning”

Om läkare nöjer sig med dagens kunskapsnivå stagnerar vården. Detta hotar på sikt patientsäkerheten. Fortbildning får inte ständigt prioriteras bort. Trenden måste vändas, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

Under strecket
Publicerad

Kunskap måste premieras lika mycket som produktivitet inom sjukvården, skriver artikelförfattarna.

Foto: Lars Pehrson

Kunskap måste premieras lika mycket som produktivitet inom sjukvården, skriver artikelförfattarna.

Foto: Lars Pehrson
Kunskap måste premieras lika mycket som produktivitet inom sjukvården, skriver artikelförfattarna.
Kunskap måste premieras lika mycket som produktivitet inom sjukvården, skriver artikelförfattarna. Foto: Lars Pehrson

Läkaryrket bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ställer höga krav på kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Patienten förväntar sig och litar på att vi läkare är uppdaterade om de senaste forskningsrönen och behandlingsriktlinjerna – då våra beslut kan göra skillnad mellan liv och död. Detta förtroende måste förvaltas och förutsätter att vi som profession går in och tar vårt ansvar för att upprätthålla adekvat kunskapsnivå. För att kunna göra det måste vi få förutsättningar och rimliga resurser till vårt förfogande.

Annons
Annons
Annons