Annons
X
Annons
X

Läkare har varnats i Sverige

Den danska läkare som skadat minst 29 patienter på norska sjukhus och som idag arbetar i Hudiksvall har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i Sverige sju gånger de senaste fem åren. En anmälan från Socialstyrelsen ledde till en varning.

– SAMMANLAGT SJU SVENSKA ANMÄLNINGAR

Svenska patienter har anmält kirurgen sex gånger under perioden 1995-2010.

I ytterligare ett fall har läkaren fått en varning av HSAN efter en anmälan från Socialstyrelsen– en 57-årig på Värnamo lasarett fick fel senor och ben bortopererade vilket gjorde att han fick svåra problem med smärta och nedsatt rörlighet efter operationen.

”Felet är varken ringa eller ursäktligt”, skriver nämnden i sitt beslut från 2004.

Annons
X

Landstinget i Jönköpings län gjorde en kontroll av kirurgen innan hon provanställdes vid Värnamo lasarett i september 2000, en tjänst som övergick i en fast anställning som överläkare i mars 2001.

”Inför anställningen kontrollerades uppgifter hos Socialstyrelsen och HSAN. Tre anmälningar fanns hos HSAN men läkaren var inte fälld i något av fallen. Socialstyrelsen hade inga anmärkningar. Vid referenstagning framkom inte att det fanns några medicinska anmärkningar”, skriver sjukvårdsdirektör Ann-Christine Johansson i ett pressmeddelande.

Läkaren sade självmant upp sig från sjukhuset i januari 2002. Året därpå gjorde arbetsgivaren en anmälan till Socialstyrelsen enligt lex Maria — den som utmynnade i en varning från HSAN eftersom läkaren hade gjort fel när hon opererade en axel.

Övriga fem ärenden har lämnats utan åtgärd, en del på grund av att preskriptionstiden gått ut, andra för att man inte anser att läkaren gjort något fel. En av anmälningarna gäller en operation av en hälsporre där nämnden friar kirurgen med motiveringen att fotkirurgi inte alltid lyckas. I anmälan understyker anmälaren att läkaren varit ”väldigt trevlig”.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X