Läkare förlorade legitimationen

En läkare knuten till en klinik i Stockholm har fått sin legitimation återkallad. Det efter ett beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som granskat 27 journaler som läkaren fört.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Läkaren, som är i 70-årsåldern, har på vaga grunder skrivit ut stora mängder narkotikaklassad och smärtstillande medicin. I flera av fallen är journalerna dessutom bristfälliga.

HSAN:s sammantagna bedömning är att läkaren grovt misskött sitt arbete.

Annons
Annons
Annons