Annons

Lagstiftningen tydlig om när avgiftsplikt för tv föreligger

Foto: PATRICK SÖRQUIST / SCANPIX
Publicerad

Radiotjänst administrerar den svenska radio- och tv-avgiften sedan 1989. Detta uppdrag är reglerat i lag och genom avtal med staten. I uppdraget ingår, bland annat, att bedriva avgiftskontroll. Lagstiftningen SFS 1989:41, om finansiering av radio i tv i allmänhetens tjänst, föreskriver att hushåll och företag har en skyldighet att anmäla sitt innehav av tv-mottagare. Detta fungerar överlag mycket bra och en överväldigande majoritet av hushåll och företag gör rätt för sig, nio av tio hushåll betalar sin avgift. Vi vet också att en stor majoritet av svenska folket uppskattar och har förtroende för det utbud som SVT, Sveriges Radio och UR dagligen erbjuder, via tv, radio och Internet.

De cirka 10 procent som inte anmält sitt mottagarinnehav, av okunskap eller av andra skäl, kontaktas av oss och blir informerade om avgiftsskyldigheten. Den kontakten och dialogen kan leda till att en avgift påförs. Vår arbetsordning föreskriver att ett påförande aldrig skall ske utan att den berörde är medveten om innebörden av detta. Vi delger även skriftlig information på aktuellt språk, för undvikande av missförstånd. Ett påförande är formellt ett myndighetsbeslut och kan, som alla sådana beslut, överklagas till domstol. Riksdagen har vid flera tillfällen ställt krav på att Radiotjänst skall arbeta för att minska fusket vilket också torde ligga i allmänhetens intresse, åtminstone hos de 90 procent som betalar sin avgift i dag.

Annons
Annons
Annons