Annons
X
Annons
X

Lagstifta mot vinst fungerar utmärkt

SLUTREPLIK | VINST I VÄLFÄRDEN

Docent Pär Holmberg skriver att Vänsterpartiets förslag för att förbjuda vinster i välfärden är meningslöst (
Brännpunkt 5/7). Ett slag i luften. Det skulle inte fungera, menar Holmberg: ”En sådan lag får knappast någon större effekt på vinstuttagen, eftersom det är lätt för en koncern att flytta vinsten från ett bolag där vinstuttag är förbjudna till ett annat bolag inom samma koncern där vinstuttag är tillåtna.”

Om Holmberg skulle ha rätt kan vi konstatera att våra grannländer ändå har klarat det omöjliga. Där kan inga privata vinster tas från skolan. Just en lagstiftning med den innebörden infördes av den norska regeringen 2005. Det har fungerat utmärkt. Självklart är det möjligt även i Sverige. Det är Sverige som är det extrema undantaget genom att vi tillåter vinstuttag i välfärden som vi gör.

I sommar står tusentals elever utan säker gymnasieplats därför att ägarna till privata JB-gymnasiet ansåg att skolan inte gav dem tillräckligt med vinst. Det finns flera studier som visar att personaltätheten är lägre i privat drivna verksamheter jämfört med offentligt drivna. Stora riskkapitalbolag som Capio och Carema har också delat upp välfärdsmarknaden mellan sig, så docent Holmbergs förmenta omsorg om de små aktörerna på välfärdsmarknaden faller platt.

Annons
X

Dagens system fungerar bäst för riskkapitalbolagens ägare som ostörda kan räkna vinstpengarna i skatteparadisen. Vi vill att elevernas, de äldres och de sjukas behov ska få styra.

Vänsterpartiet vill:

• Lagstifta om att skattebetalarnas pengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag verksamma i kärnverksamheterna inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan.

Kooperativa företag och ideellt drivna utövare ska fortsatt kunna ges offentliga medel för att bedriva sin verksamhet på dessa områden om de driver den utan vinst. Detsamma gäller andra ägarformer som övergår till att bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte, till exempel till en särskild bolagsform anpassad för detta.

• Lagstifta om att beslut från kommunen, landstinget eller staten ska vara en förutsättning när icke-offentliga aktörer startar skattefinansierad välfärdsverksamhet. Det innebär att LOV avskaffas.

Vänsterpartiets modell är klar och tydlig. Den kommer att fungera väl för seriösa privata aktörer med syftet att tillföra nytänkande inom pedagogik eller vårdformer. För riskkapitalbolagen däremot, kommer Vänsterpartiets modell att fungera väldigt dåligt.

JONAS SJÖSTEDT (V)

partiordförande för Vänsterpartiet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X