Lägre vinst för Profilgruppen

Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 4,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (6,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:78 kronor (0:91).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 261 miljoner kronor (256).

Rörelseresultatet blev 7,1 miljoner kronor (10,1) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 miljoner kronor (-9,9).

Annons
Annons
Annons