Annons

Lägre vinst för Momentum Group

Momentum Group, en avknoppning från B&B Tools, redovisar ett resultat efter skatt på 31 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (40). Resultatet per aktie uppgick till 1:10 kronor (1:40).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Rörelseresultatet blev 42 miljoner kronor (53). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 52 miljoner kronor (53), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 3,7 procent (3,8).

Nettoomsättningen uppgick till 1.400 miljoner kronor (1.382).

Annons
Annons
Annons