Annons
X
Annons
X

Lägre underskott för staten 2015

Staten gick back 32,8 miljarder under 2015, enligt preliminära siffror från Ekonomistyrningsverket (ESV). Det är en förbättring med 39,4 miljarder kronor jämfört med 2014.

Av TT

Inkomsterna för hela året landade på 859,2 miljarder kronor, 69 miljarder mer än ett år tidigare, tack vare högre skatteintäkter.

Utgifterna var preliminärt 892 miljarder kronor, en ökning med 29,6 miljarder kronor. Förklaringen är enligt ESV främst att statsskuldsräntorna belastats med stora valutakursförluster under 2015.

För årets sista månad visade budgetsaldot ett underskott på 98,6 miljarder kronor.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X