Annons
X
Annons
X

Lägre stöd för Nato i Sverige

Stödet för att Sverige ska gå med i Nato sjunker. En opinions­mätning som SvD låtit göra visar att 23 procent av befolkningen är positiva till ett medlemskap, omkring hälften är uttalat negativa.

SvD/Sifo har under ett antal år mätt svenskarnas inställning till om Sverige ska ansluta sig till försvarsalliansen Nato. Senast nu i maj. Den mätningen visar att 50 procent av de tillfrågade inte tycker att Sverige ska ansluta sig till försvarsalliansen och att 23 procent tycker att vi ska göra det. Resterande 27 procent är tveksamma eller vet inte.

Andelen som är positiva till ett svenskt medlemskap har sjunkit med 10 procentenheter jämfört med den förra mätningen som gjordes i mars 2009. Andelen negativa ligger på samma nivå i år som 2009 och gruppen tveksamma eller som inte vet har ökat med 10 procentenheter.

–Det har inte varit majoritet för medlemskap någon gång. I mätningarna har inte det funnits något starkt stöd för Nato överhuvud taget, säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar.

Annons
X

Andelen positiva är i princip jämnt fördelad över alla åldrar och bland kvinnor och män. Däremot ökar andelen negativa i åldersgrupperna över 30 år. Flest negativa finns bland de som är mellan 30 och 49 år, 56 procent. Den minsta andelen negativa, 35 procent, finns i gruppen mellan 15 och 29 år. I den åldersgruppen finns flest antal som är tveksamma eller som inte vet, 40 procent.

En förklaring kan vara att svenskarna inte tycker om den som krigar
SvD:s Mikael Holmström.

Män är betydligt mer positiva än kvinnor till att Sverige ansluter sig, 31 procent jämfört med 16. Men fler kvinnor än män är tveksamma eller vet inte. Bland kvinnorna använder 37 procent det svarsalternativet, jämfört med männens 17 procent.

–Intresset för frågan speglar nog att det är betydligt fler kvinnor än män som är tveksamma. Frågan är inte heller särskilt omdebatterad. Den finns där underliggande men det är nästan ingen som diskuterar den. Det är på något sätt en icke-fråga, säger Toivo Sjörén.

Folkpartiet är det parti som hårdast driver frågan om att Sverige ska ansluta sig, men bland partiets väljare är det bara 29 procent som vill det och 46 procent av de som är folkpartister säger nej till en anslutning, 24 procent är tveksamma eller vet inte. Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare är mest positiva till ett medlemskap, 32 procent respektive 33 procent. Jämfört med mätningen 2009 har andelen positiva moderater sjunkit med 10 procentenheter. Då ingick inte SD-väljarna i mätningen. Andelen negativa är dock större än andelen positiva i alla partier. Mest negativa är de som röstar på Miljöpartiet, 62, procent.

–Alliansfriheten ligger djupt rotad fortfarande trots gemensamma övningar och insatser med Nato. Det finns det däremot stöd för. Men det verkar inte finnas något samband mellan att delta i övningar och insatser och att vi ska gå med, säger Toivo Sjörén.

När svaren bryts ned på facklig tillhörighet visar det sig att LO-medlemmar är mest positiva, 21 procent, och Saco-medlemmar mest negativa, 71 procent.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X