Analys

Joel Dahlberg:Lägre skatt löser inte problemet

Joel Dahlberg
Publicerad
Annons

Regeringen är på efterkälken i pensionsfrågan vilket förklarar varför den ständigt nafsar dem i baken. I grunden ligger de återkommande sänkningarna av inkomstpensionen samt, inte minst, löftet att inkomstpensionen ska utvecklas i takt med de svenska förvärvsinkomsterna.

Principen vad gäller pensionerna är därmed att skattelättnader ska gälla både förvärvsarbetare och pensionärer – men här har det funnits ett glapp, jobbskatteavdraget är just ett jobbskatteavdrag och omfattar inte pensionerna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons