X
Annons
X

Lägre ökningstakt på skuldsättningen

Hushållens lån från finansinstitut ökade med 4,5 procent till 2 705 miljarder kronor i årstakt i juni, vilket är en något lägre tillväxttakt än månaden före, då skuldsättningen ökade med 4,6 procent.

I juni i fjol låg tillväxttakten för hushållens lån på 6,7 procent.

Bostadslån stod för 100 miljarder kronor av ökningen, som totalt var 118 miljarder kronor.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X