Annons
X
Annons
X

Lagrådet sågar regeringens klimatlag – kritiken stenhård

Lagrådet sågar regeringens förslag till ny klimatlag. Bland skälen som anges hör att lagen saknar sanktioner och inte är tillräckligt konkret. Regeringen kommer trots avstyrkan att gå vidare:

– Jag kan notera att Lagrådet inte ser någon grundlagsproblematik, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till SvD.

Klimathotet
Isabella Lövin (MP) signerar förslaget till ny svensk klimatlag den 2 februari. Bilden sågs som en kontring på fotot där USA:s president Donald Trump, omringad av idel män, skrev under avtalet om att dra in federala pengar till abortkliniker.
Isabella Lövin (MP) signerar förslaget till ny svensk klimatlag den 2 februari. Bilden sågs som en kontring på fotot där USA:s president Donald Trump, omringad av idel män, skrev under avtalet om att dra in federala pengar till abortkliniker. Foto: Privat

Förra veckan presenterade regeringen sitt förslag till klimatlag. Övergripande enighet råder hos sju av riksdagens åtta partier (samtliga utom SD), vilka inom ramen för Miljömålsberedningen förhandlat om ramverket.

När utkastet till den nya lagen nu passerat Lagrådet blir kritiken dock hård – och förslaget avstyrks.

Regeringen kommer trots det att gå vidare med klimatlagen. Ett skäl som klimatminister Isabella Lövin anger är att man inte ser någon grundlagsproblematik med förslaget:

Annons
X

– Vi gör den politiska bedömningen, precis som hela Miljömålsberedningen, att klimatlagen behövs. Den är en viktig del av det klimatpolitiska ramverket. Vi står inför så stora utmaningar att vi behöver tydlig politisk riktning och långsiktiga ramar. Den här lagen förstärker förutsättningarna att bedriva sån politik.

– Vi kan också konstatera att budgetlagen, som har en liknande konstruktion som klimatlagen, har fungerat väl.

I sitt yttrande skriver Lagrådet att klimatlagen saknar sanktioner eller andra rättsverkningar. Isabella Lövin har tidigare hänvisat till att framtida regeringar kan få stå till svars inför Konstitutionsutskottet, ett svar hon nu upprepar:

– I förlängningen kan riksdagen ta till misstroendevotum mot regeringen. Det innebär ett avsevärt politiskt pris att bryta mot klimatlagen, mycket större än att bryta mot en politisk överenskommelse.

Lagrådet ifrågasätter att en reglering i lag skulle öka förutsättningarna för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete – vilket regeringen eftersträvar – och framhåller att en ny riksdagsmajoritet kan ändra eller upphäva lagen.

Därtill är man av åsikten att ”det är lätt att föreställa sig situationer där det kan råda delade meningar om regeringen har fullgjort sina åligganden enligt lagen”.

Isabella Lövin menar att det är i sådana situationer det klimatpolitiska rådet kan komma att gripa in:

– Det är en oberoende instans som ska både granska och följa regeringarnas arbeten. Sen är det riksdagen som blir ansvarsutkrävande. För att ändra klimatlagen krävs ett riksdagsbeslut vilket har ett högre politiskt pris än att bara bryta en politisk överenskommelse.

Miljömålsberedningens ambition med en klimatlag är att den ska öka transparensen samt skicka signaler om klimatarbetets betydelse till omvärlden. Inte heller de argumenten köper Lagrådet:

– Lagrådet är en viktig instans. Men ingenting i yttrandet säger att det strider mot grundlagen, vilket jag tycker är det viktigaste, säger Lövin och påminner om den politiska uppslutning som finns bakom lagen.

Klimatministern pekar också på miljömålen där liknande konstruktion saknas helt:

– Där har vi inte uppnått miljömålen, medan budgetlagen har en bra effekt såtillvida att partierna respekterar den.

Anser du att lagen är tillräckligt stark för att kunna styra framtida regeringar mot ett skarpare klimatarbete?

– Miljömålsberedningens slutsats är att det behövs en lag och att det kommer att vara det mest effektiva sättet att bedriva klimatarbete framöver. Och se till att framtida regeringar på ett transparent sätt levererar på klimatmålen.

Även Moderaterna står fast vid den nya klimatlagen, trots kritiken från Lagrådet.

– Hela förslaget är en del av en kompromiss där en massa frågor har stötts och blötts, och olika synpunkter och olika aspekter har vägts. Det här är ett kompromissförslag som alla sju partier står bakom. Jag förstår att det finns synpunkter från Lagrådet, men det ändrar inte vår syn på frågan, säger Jonas Jacobsson Gjörtler, som är gruppledare för M i miljö- och jordbruksutskottet.

Annons

Isabella Lövin (MP) signerar förslaget till ny svensk klimatlag den 2 februari. Bilden sågs som en kontring på fotot där USA:s president Donald Trump, omringad av idel män, skrev under avtalet om att dra in federala pengar till abortkliniker.

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X