Annons

Lagra koldioxid – eller avstå fossila bränslen

I nuläget har utvecklingen av tekniken att avskilja och lagra koldioxid mer eller mindre avstannat i Europa. Detta mottas säkert med glädje av många, men vi måste också vara tydliga med att detta innebär att klimatfrågan är längre från en lösning än någonsin, skriver professor Filip Johnsson, Chalmers.

Publicerad

Den nyss utkomna rapporten från Världsbanken visar på att fyra graders temperaturökning, som mycket väl kan bli verklighet om vi inte snarast ändrar kurs, kommer att innebära katastrofala försämringar för människans villkor på jorden. På sikt måste vi nå ett hållbart samhälle med mindre konsumtion och en ekonomi som värdesätter vårt naturkapital samt med en energianvändning helt baserad på förnybara tekniker som sol, vind och vattenkraft.

När det gäller hur vi skall ändra kurs finns det dock ett mycket stort problem som nästan inte alls uppmärksammas i samhället: Det är inte den i vissa regioner nu pågående och förhållandevis kraftiga utbyggnaden av förnybara tekniker som kommer att avgöra om vi lyckas lösa klimatfrågan, utan om samhället också kan hitta ett sätt att hantera de enorma resurserna av fossila bränslen och i synnerhet kol.

Annons
Annons
Annons