Lagman antyder att Ulvskog ljuger

Under strecket
Publicerad
Annons

Bakgrunden till Håkan Lavéns avhopp som utredningsordförande har granskats av KU i det betänkande som blev offentligt på tisdagen. KU avstår från att ta ställning till vem som kan tänkas tala sanning utan nöjer sig med att "endast konstatera att det föreligger motstridiga uppgifter om vad som förevarit".
Håkan Lavén, verksam vid hovrätten i Sundsvall och tidigare byråchef hos Justitiekanslern, JK, hoppade av i protest mot ett telefonsamtal från departementsrådet Kerstin Persdotter i kulturdepartementet. Enligt Lavén meddelade Persdotter att Marita Ulvskog var "rasande" över att utredningen i ett delbetänkande i höstas inte skulle föreslå lagstiftning för att skydda barn mot våld och porr i tv. Han uppfattade det som en otillåten påtryckning från kulturministern.
Under vårens utfrågningar inför KU har både Ulvskog och Persdotter förnekat att den senare ringde på uppdrag av den förra. Ulvskog har också bestridit att hon var "rasande".

I ett brev till KU vidhåller Håkan Lavén sin version och att Persdotter
sagt att utredningens alternativ, självsanering och ökad föräldramakt, "skulle medföra stora problem" för ministern.
Lavén anser sig kunna konstatera att Ulvskogs och Persdotters uttalanden "inte är förenliga inbördes". "Någon av dem talar uppenbarligen inte sanning", skriver han och låter underförstå att det är kulturministern.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons