Annons
X
Annons
X

Laglöshet på nätet drabbar alla

LJUDBÖCKER LADDAS NED ILLEGALT Nätpiraternas motstånd mot varje försök att upprätthålla upphovsrätten har inget med EU-förslaget att göra utan gäller upphovsrätten som idé. Det våra politiker ska ta ställning till är om denna rätt ska gälla även på nätet. Vårt svar är ja, skriver författarnas ordförande Mats Söderlund och förläggarnas ordförande Kjell Bohlund.

Foto: SCANPIX ARKIV

Sverige har både en moralisk och juridisk skyldighet att skydda upphovsmannens rättigheter. Men det starkaste skälet för att försvara upphovsrätten är att det även i framtidens Sverige måste vara möjligt att satsa på skapande av litteratur, film och musik och på nya tjänster för att sprida kultur digitalt.

Vi vill inte ha en ordning där originalitet och innehåll nedvärderas till förmån för kopiering, där nätpirater berikar sig på författarnas arbete.

Inom några veckor kommer Sveriges riksdag att ta ställning till Sanktionsdirektivet, ett EU-direktiv som handlar om åtgärder för att försvara upphovsrätten på internet.

Annons
X

I flera år har den svenska debatten om upphovsrätt varit fokuserad på illegal fildelning av musik och film. Upphovsrättsmotståndarna har lyckats styra in diskussionen mot en polarisering mellan fildelning och äldre distributionsformer.

Förespråkarna för gratis fildelning brukar beskriva sig själva som moderna och framtidsinriktade medan motståndarna, upphovsrättens försvarare, reduceras till bakåtsträvare som slår vakt om sina föråldrade affärsmodeller.

Men vi borde prata om innehåll, inte bara om teknik.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För oss handlar denna debatt framför allt om de grundläggande förutsättningarna för svenskt litterärt skapande. Principen om upphovsmannens ensamrätt att förfoga över det han eller hon skrivit ger författaren en möjlighet att försörja sig på sitt skapande.

  Tar man bort denna rätt fråntar man inte bara upphovsmannen hans eller hennes möjlighet till inkomster, man nedvärderar också det litterära skapandet som hantverk.

  Sveriges författare och för­läggare anser att debatten om musik- eller filmindustrins olika vägval är en skendebatt som egentligen inte handlar om de viktiga upphovsrättsfrågorna. Det visas inte minst av bok­branschens erfarenhet.

  Nätpiraterna brukar försvara sin verksamhet med att de står på konsumenternas sida, att musik- och filmindustrin medvetet bromsar distributionen på internet genom krångliga kopieringsskydd (DRM) och dåligt digitalt utbud.

  I försäljningen av ljudböcker har bokbranschen gjort precis allt det som experterna anser krävs för att göra produkter konsumentvänliga. Ljudböcker släpps ofta lika snabbt på nätet som i butik.

  Förlagen använder inga DRM-skydd. Och det finns mängder av legala försäljningsställen på nätet. Ändå är författare och ljudboksförläggare utsatta för en omfattande illegal fildelning.

  En undersökning som Förläggareföreningen gjorde våren 2008 visade att 17 av 20 bästsäljande ljudbokstitlar – från Stieg Larsson till Doris Lessing – fanns tillgängliga för illegal nedladdning på the Pirate Bay.

  Detta visar att branscherna kan erbjuda hur bra tjänster som helst, men utan ett rimligt skydd mot illegal konkurrens kommer ändå upphovsmannens rätt att kränkas och den digitala tjänsteutvecklingen att hållas tillbaka.

  Det som våra politiker i grunden har att ta ställning till är om upphovsrätten ska gälla även på nätet. I en tid när en allt större del av medie- och kulturkonsumtionen blir digital är denna fråga nära kopplad till frågan om upphovsrätten ska gälla över huvud taget. Vårt svar är givetvis ja.

  Vår övertygelse är att det under den dagspolitiska debattens yta finns en bred konsensus bland våra folkvalda om upphovsrättens betydelse.

  Om man vill bevara upphovs­rätten krävs det givetvis medel för att upprätthålla den. Idag är polisanmälan den enda möjliga åtgärden. Det är en åtgärd som många drar sig för.

  Den som trots allt gör en polisanmälan får ställa in sig på en lång väntan – om det över huvud taget blir någon utredning.

  Det nu av regeringen presenterade förslaget om införande av sanktionsdirektivet är ett steg på vägen mot en bredare ansats i upphovsrättsfrågan.

  Det ger en rättssäker process genom domstolsprövning och möjliggör att fokus riktas mot det fåtal internetanvändare som står för en överväldigande majoritet av allt illegalt upp­laddat material.

  Det är rimligt att anta att Piratpartiet, the Pirate Bay och deras vänner är emot varje åtgärd i denna riktning. Illegal fildelning är deras lönsamma affärsidé och fientlighet mot upphovsrätten deras ideologiska bas.

  Nätpiraternas motstånd mot varje försök att upprätthålla upphovsrätten har inget med det aktuella förslagets riktighet eller utformning att göra. Det är ett motstånd mot upphovsrätten som idé.

  Vi är övertygade om att det ideella och ekonomiska skydd som upphovsrätten ger är helt avgörande för svenskt litterärt skapande. Det är en övertygelse med djup förankring bland de författare och förläggare vi företräder.

  Vi har börjat känna av den illegala konkurrensen. Om laglösheten på internet fortsätter kommer inte bara författare och förlag att drabbas utan även läsarna. Vem är då vinnare?

  MATS SÖDERLUND

  ordförande Sveriges författarförbund

  KJELL BOHLUND

  ordförande Svenska förläggareföreningen

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X