Arkadij Waxberg:Laglöshet och kaos härskar i Putins Ryssland

Anna Politkovskaja kunde varken köpas eller skrämmas till tystnad och detta var ett oförlåtligt brott. Putins regim har åter tagit skräcken som sitt främta redskap och den i Väst omhuldade myten om det moderna Rysslands stabilitet har punkterats.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det har skrivits så många ord om främlingsfientligheten i Ryssland att man ibland frågar sig om ytterligare fakta verkligen kan lägga någonting principiellt nytt till helhetsbilden. Likväl får vi inte för ett ögonblick glömma bort det som för dagens Ryssland blivit en allt större olycka. Den senaste tidens händelser har dessutom lyft fram en ny sida av problemet. Från att ha varit en passiv åskådare till den tilltagande främlingsfientligheten har makthavarna övertagit rollen som organisatörer, något som numera gör det omöjligt att räkna på Kreml som aktiv motståndare till rasism och chauvinism.

Den plötsliga omorienteringen från de ansträngda relationerna till Georgien till öppen fientlighet som gränsar till direkt hot om militär intervention har, vid sidan av Moskvas expansionistiska strävanden, även en rent personlig sida. Vladimir Putins personliga hämndbegär, som så tydligt demonstrerades i fallet Chodorkovskij, har återigen kommit till uttryck. Den ryske presidentens aversion mot sin georgiske kollega har förlett honom till åtgärder, vars långsiktiga effekter han knappast hunnit tänka igenom.

Annons
Annons
Annons