Annons
X
Annons
X

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara

Sverige och EU måste snarast bryta den långvariga tystnaden och erkänna Västsahara som självständigt. Att blunda för det våld som dagligen utkämpas i området är mer än oansvarigt och dessutom en alldeles för viktig fråga för att begränsas till partipolitik, skriver Simon Palme, CUF Storstockholm, och Alexandra Völker, SSU Stockholms län.

BRÄNNPUNKT | VÄSTSAHARA

Enda rimliga för att skynda på en utveckling i rätt riktning vore att erkänna landets självständighet.
Simon Palme och Alexandra Völker

Förra veckan enades riksdagens utrikesutskott om att den svenska regeringen snarast möjligt bör erkänna Västsaharas självständighet och att Sverige bör verka för detta inom EU. Trots att dessa förslag väntas bifallas i riksdagen, då de backas upp från både den rödgröna sidan och sverigedemokraterna, lär de tyvärr inte bli till handling i regeringens politik. Det är regeringen – inte riksdagen – som har makten över landets utrikespolitik, och eftersom Sveriges hållning i frågan har varit oförändrad under lång tid lär detta knappast ändras genom en omröstning i riksdagen.

Vi tillhör två ungdomsförbund från vardera sida i svensk politik som håller frågan om ett självständigt Västsahara varmt om hjärtat, och vi vill med kraft framföra våra krav gentemot regeringen att sätta internationell rättvisa och människors öden framför en fortsättning av dagens diplomatiska förtegenhet. Enligt oss är Västsaharas självständighet alltför viktig för att begränsas till partipolitik. Ingen bör kunna försvara en fortsättning på dagens situation, och det enda rimliga för att skynda på en utveckling i rätt riktning vore att erkänna landets självständighet.

Annons
X

Västsahara är Afrikas sista koloni. Sedan landet intogs 1976 har dess befolkning lidit under det marockanska kungaväldets förtryck; först tillsammans med Mauretanien, och sedan 1980 helt och hållet under marockansk makt. Frihetsrörelsen Polisaro har sedan dess kämpat för att befolkningen ska få sitt eget land, bland annat genom att föra gerillakrig mot Marocko. Sedan 1991 har FN mandat att hålla en folkomröstning om landets framtida status. En omröstning som, trots ett starkt internationellt stöd, ännu inte kommit till skott.

Den som tror att Marockos styre över Västsahara inte är något problem misstar sig fullständigt.

I Marocko är kungen den högsta politiska och religiösa ledaren, och det är exempelvis förbjudet att uttala sig negativt om Marockos “rätt” till Västsahara. Tvärs genom Västsahara går numera en 200 mil lång mur. Majoriteten av landets befolkning lever idag i flyktingläger i Algeriet, och den övriga delen av befolkningen tvingas bo på den sida av muren dit man förvisats av den marockanska monarkin. Denna situation är oacceptabel både på kort och lång sikt.

Med bakgrund av att FN under 21 år haft vårt mandat att av lösa konflikten betvivlar vi starkt att Västsahara kommer bli självständigt genom att världens länder enbart nöjer sig med att ge organet fortsatt stöd i dess arbete. Här krävs mer handling än så. Hittills har 85 länder erkänt Västsaharas självständighet. Inget av dessa länder är europeiskt.

För EU är Marocko ett mycket viktigt grannland att samarbeta med i handelsfrågor, och den svenska regeringen har ett stort intresse av landets exportmarknad. De ekonomiska faktorerna är verkligen ingenting som vi bör blunda för vid ett ställningstagande, men när argumenten vägs mot varandra anser vi att internationell rättvisa går före våra handelsrelationer till diktaturen. Att EU:s medlemsländer även i framtiden skulle avstå från att ta ställning och endast lita till FN:s medling mellan Polisaro och Marocko, samtidigt som människor i stor usträckning behandlas fruktansvärt av det marockanska kungadömet, är en ohygglig tanke. Lösningen är att våga ta ställning för det enda rimliga: ett självständigt Västsahara.

Även bortsett från utfallet i riksdagens omröstning nu på onsdag vill vi visa på vikten av att regeringen snarast går till handling. EU har en oerhört tung internationell röst, och för varje dag vi håller tyst sviker vi Västsaharas befolkning. Den nuvarande situationen med flyktingläger, murar, dagligt våld och splittrade familjer måste få ett slut. Nu måste den svenska regeringens företrädare räta på ryggen och leverera raka puckar. Det är dags att erkänna Västsaharas självständighet.

SIMON PALME

distriktsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund Storstockholm

ALEXANDRA VÖLKER

distriktsordförande Stockholms läns SSU-distrikt

Fler debattartiklar om Västsahara:

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X