Annons
Gäst

Lägg ner statens granskning av journalistik

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Staten bör inte avgöra vad som från tid till annan är dålig journalistik. Besluten i Granskningsnämnden visar också att opartiskheten är en chimär.

Under strecket
Publicerad

Statens granskning av journalistik kommer äntligen att minska i och med att Granskningsnämnden för radio och tv inte lägre ska hantera anmälningar mot till exempel Sveriges Television och Sveriges Radio när det gäller omotiverade intrång i privatlivet. Sådana saker kan i fortsättningen, om regeringen får som den vill, bara anmälas till Medieombudsmannen. Det är en positiv utveckling, framförallt eftersom staten inte ska syssla med att utvärdera journalistik.

I regeringens proposition som presenterades den 29 maj finns även en mindre uppmärksammad positiv nyhet: det verkar som om Medieombudsmannens (MO) och Mediernas Etiknämnds (MEN) öppenhet kommer att öka. Regeringen skriver: Enligt uppgift överväger huvudmännen för MO och ME dock att öka tillgängligheten till friande beslut. Regeringen välkomnar att en diskussion förs för att säkerställa en lämplig avvägning mellan transparens och skydd för den enskildes integritet inom MO och ME. Frågan är särskilt viktig i förhållande till public service-företagen där allmänheten har anledning att förvänta sig god insyn.

Annons
Annons
Annons