Lägg Förbifarten i malpåse

I VÄNTAN PÅ LADDHYBRIDER Med de klimatambitioner som regeringen ställt sig bakom är den enda rimliga strategin att lägga Förbifart Stockholm och liknande vägprojekt i malpåse. Satsa kraftfullt på trängselavgifter, spårtrafik och andra lösningar som är förenliga med klimatmålen, skriver KTH-forskarna Jonas Åkerman och Göran Finnveden.

Under strecket
Publicerad
För att nå klimatmålen borde regeringen satsa på trängselavgifter och attraktivare kollektivtrafik, menar Jonas Åkerman och Göran Finnveden.

För att nå klimatmålen borde regeringen satsa på trängselavgifter och attraktivare kollektivtrafik, menar Jonas Åkerman och Göran Finnveden.

Foto: GUNNAR LUNDMARK
Annons

Regeringen har nyligen formulerat en ökad ambition på klimatområdet. Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent till år 2020 (varav 2/3 i Sverige) och nettoutsläppen ska år 2050 vara nere på noll. Nästa steg är att omsätta dessa krävande mål i konkret handling.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons