Annons

”Lagförslag om vatten kan stoppa infrastruktur”

Förslaget till stopplag om vatten hotar bostadsbyggandet, infrastruktursatsningar och annan samhällsförnyelse, skriver representanter för LRF, Svenskt Näringsliv, Svensk Vattenkraftförening och Svenskt Vatten.

Under strecket
Publicerad

Vid Brevens bruk i södra Närke har vattenkraft utnyttjats i århundraden. Herrgårdsdammen med det intilliggande bostadshuset.

Foto: Malin Hoelstad (arkiv 2014)

Vid Brevens bruk i södra Närke har vattenkraft utnyttjats i århundraden. Herrgårdsdammen med det intilliggande bostadshuset.

Foto: Malin Hoelstad (arkiv 2014)
Vid Brevens bruk i södra Närke har vattenkraft utnyttjats i århundraden. Herrgårdsdammen med det intilliggande bostadshuset.
Vid Brevens bruk i södra Närke har vattenkraft utnyttjats i århundraden. Herrgårdsdammen med det intilliggande bostadshuset. Foto: Malin Hoelstad (arkiv 2014)

Ett lagförslag om användning av vatten hotar att stoppa den svenska samhällsutvecklingen. Avloppsreningsverk och bostadsbyggande kan komma att stoppas, åkermark översvämmas, industriell utveckling kraftigt hämmas, befintlig infrastruktur som vägar och järnvägar undermineras och ny infrastruktur omöjliggöras. Förnybar energi som vattenkraft riskerar dessutom att reduceras kraftigt. Allt detta utan några miljövinster.

Annons
Annons
Annons