Annons

”Lagförslag kan ge fler övergrepp”

För att ett barn ska få en god och trygg kontakt med en förälder som barnet inte bor med måste barn och föräldrar träffas. Det sker inte alltid för barn i samhällsvård, skriver Johanna Schiratzki.
För att ett barn ska få en god och trygg kontakt med en förälder som barnet inte bor med måste barn och föräldrar träffas. Det sker inte alltid för barn i samhällsvård, skriver Johanna Schiratzki. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En ny lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga bereds för närvarande inom social­departementet. Många av ­förslagen är välkomna. Men i andra delar är lagförslaget problematiskt och riskerar leda till nya övergrepp mot barn och familjer i utsatthet, skriver professor Johanna Schiratzki.

Under strecket
Publicerad

Johanna Schiratzki

Foto: Roger Schederin Bild 1 av 1

Lagförslaget om barns och ungas rätt vid tvångsvård utgår från det faktum att alla barn inte kan bo hela uppväxten med sina föräldrar. Några behöver samhällets hjälp för att under kortare eller längre barndomsperioder få bo hos någon ­annan än föräldrarna. Oftast kommer vårdnads­havare och socialtjänst överens om att barnet behöver ett alternativt boende. Nås inte ett samförstånd kan barnet, om dess hälsa och utveckling utsätts för påtagliga risker i föräldrahemmet, bli föremål för tvångsvård. När ett barn under en längre period inte bott med någon av sina föräldrar väcks frågan om barnet ska bli kvar hos fosterföräldrarna i det så kallade familjehemmet eller få flytta hem till sina biologiska föräldrar. Ännu så länge ska frågan om de brister eller risker i föräldrarnas omvårdnad som aktualiserat samhällsvård fortfarande består – i princip – vara avgörande för om barnet ska bli föremål för fortsatt tvångsvård.

Det nya lagförslaget innebär att beslut om fortsatt tvångsvård kan fattas också när det inte finns risker eller brister i föräldrarnas omvårdnad om ett barn. Avgörande ska i stället vara vad som bedöms vara barnets bästa tolkat som anknytning till dem som på socialnämndens uppdrag tagit hand om barnet.

Annons
Annons
Annons