Annons

Anna Ångström:Läget akut – finns scenkonsten kvar efter krisen?

Cullbergs dansare i ”The match” av Deborah Hay.
Cullbergs dansare i ”The match” av Deborah Hay. Foto: Urban Jörén

Patienten kanske klarar smittan men riskerar ändå att förblöda – jo, så drastiskt skulle man kunna beskriva läget för många aktörer inom kulturlivet. De stödåtgärder som hittills utlovats räcker inte för en frilansdominerad verksamhet med tuffa livsvillkor och stort behov av framförhållning.

Under strecket
Publicerad

Vilket är värst: att ha en lokal och infrastruktur utan konstnärlig verksamhet, eller att ha konstnärlig verksamhet utan lokal och infrastruktur? Eller kanske inget av detta. Coronakrisens effekter är ohyggliga och svåröverskådliga. Sjukvårdspersonal gör hjältemodiga insatser medan ovissheten om hur länge nödsituationen ska pågå tär på hela samhällskroppen.

Mindre imponerad blir man av det beslut som klubbades i Stockholms kulturnämnd nu i veckan (den 21 april). Det så kallade krispaketet, lanserat av Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo (C), blev redan innan det antogs hårt kritiserat av olika kulturaktörer varav 1 100 undertecknade ett upprop. I stället för att tillföra nya pengar omfördelas 20 miljoner kronor från kulturstödet till konstnärlig produktion senare i år för att täcka upp för uteblivna intäkter för aktörer med lokaler. Oppositionens (S, V, Fi) förslag till krisfond för Stockholmskulturen om 35 nya miljoner röstades ner.

Annons
Annons
Annons