Lagerlöfs olika sidor ett olöst pussel

SELMA LAGERLÖF 150 ÅR Det finns ett glapp mellan den yttre bilden av Selma Lagerlöf och det skapande jaget som länge gäckat forskarna. Författarskapet har bara börjat undersökas, skriver Anna Nordlund.

Under strecket
Publicerad
Annons

Selma Lagerlöf, vem är hon? Knappast någon intresserad av hennes författarskap kan ha undgått att ställa sig frågan. Hon undflyr oss och har också gäckat de litteraturvetare som studerat hennes verk. En anledning är att Selma Lagerlöf inte skrev under några litterära manifest, inte bekände sig till några -ismer och inte umgicks i kotterierna. Hennes skapande jag var helt enkelt inte särskilt påverkbart. Men hon besatt en ovanlig förmåga att lyssna till sin egenart och de inspirationskällor som klingade inom henne. Ursprunglighet är ett ord som tidigt användes för att karaktärisera hennes författarskap.

Författarskapet talar bortom tid och rum. Den döda personen Selma Lagerlöf fyller däremot just idag 150 år. Människan Selma Lagerlöf var mantalsskriven i den tid hon levde i, och som en av våra genom tiderna skickligaste och mest framgångsrika förfat­tare var hon i otakt med sin tid. Hennes framgångar var en paradox i en värld där kvinnor allmänt ansågs så underlägsna män att de inte var betrodda samma rättigheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons