Annons
X
Annons
X

Lågenergilampor kan ge skadlig strålning

Farligt ljus. Håll 30 centimeters ­ avstånd till lågenergilampor, vars strålning kan vara farlig på sikt. Det rekommenderas i Schweiz ­ efter en ny studie. ”Det är bra att ­undvika onödig exponering”, säger man vid svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

(uppdaterad)

GENÈVE De nya lågenergilamporna är kontroversiella och kvicksilvret, ljusskenet och energisnålheten diskuteras livligt. Nu kommer en ny rapport som späder på debatten, särskilt som den fått en europeisk regering att rekommendera minimiavstånd från lamporna.

”Håll minst 30 centimeters avstånd från lågenergilampor på platser där du vilar, arbetar eller har fritidssysselsättningar under längre tider för att minimera exponeringen för elektriska fält och ultraviolett strålning”, heter det i rekommendationen från schweiziska hälso- och energidepartementen.

Särskilt uppmanas människor att vara försiktiga med skrivbordslampor och sänglampor. Rådet har väckt uppmärksamhet och viss oro i Schweiz.

Annons
X

I studien, gjord av schweiziska stiftelsen IT’IS, har effekten av elektromagnetiska fält på människan från elva lågenergilampor studerats. Vid en tröskelnivå som är 50 gånger gränsvärdet kan människan drabbas av akuta nerv- och muskelskador som exempelvis kan orsaka hjärtflimmer.

I samtliga fall låg fälten dock under gränsvärdet, men exponeringen ökade kraftigt med kortare avstånd till lampan. Ultraviolett strålning från lamporna kan också orsaka hudrodnad om man sitter nära lampan, enligt studien. Det fastslås att man inte vet hälsoeffekterna på längre sikt.

Schweiz regering har beslutat att ta det säkra före det osäkra.

–Det finns ingen risk att du idag får nervstimuleringar och muskelryckningar om du sitter nära en lågenergilampa. Men vi vet inget om sådana effekter på sikt. Vi kan inte garantera att människor inte blir sjuka om 20 år. Läget är alltför osäkert. Med 30 centimeters avstånd är man tio gånger under gränsvärdet vilket är hälsosäkert, säger Mirjana Moser, strålningsexpert vid schweiziska hälsodepartementet.

Hon tillägger att ”förmodligen har vi introducerat lågenergilamporna för snabbt utan att veta tillräckligt” samt hoppas att industrin reagerar med bättre teknologier.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten tycker att studien är ”intressant och seriös”. Man har gått ett steg längre än andra forskare gjort, säger Jimmy Estenberg, utredare på området elektromagnetiska fält vid SSM.

–Rekommendationen med 30 centimeter är en extra försiktighetsåtgärd. Det är inte hälsofarligt att vara närmare såvitt vi vet. Men kan man undvika onödig exponering är det bra. Man ska inte sitta två centimeter från lampan. På 30 centimeters avstånd har exponeringen avtagit till en bråkdel jämfört med om man sitter alldeles intill, säger Jimmy Estenberg till SvD.

–Man har inte undersökt effekterna av lågenergilampor på längre sikt. Men det finns inga vetenskapliga tecken på negativ hälsopåverkan vid normal användning. Fast vill man vara absolut säker kan man hålla avståndet eller välja andra lampor, säger han.

Den schweiziska rekommendationen ”stärks av att de beaktar två typer av strålning” från lamporna – elektromagnetisk och ultraviolett strålning, framhåller Estenberg.

–Det har påvisats att man kan få hudrodnad av att sitta nära lampan. Utsätts man upprepade gånger för brännskador från UV-strålning kan det leda till hudcancer.

Ska Sverige ge liknande rekommendationer om avstånd?

–Det är för tidigt att säga. Men vi ska hänvisa till denna studie från IT’IS som är en välrenommerad stiftelse vi ofta stöter på. Vi diskuterar nog studien nästa gång vi ses, säger Estenberg.

–Sverige borde använda försiktighetsprincipen och följa schweizarnas exempel. Det saknas gränsvärden för långsiktig exponering. Man bör ha en mer försiktig syn på detta, säger Per Segerbäck, vetenskaplig rådgivare vid Elöverkänsligas riksförbund.

Jimmy Estenberg anser dock att marginalerna är betryggande.

–Det finns alltid en oro bland befolkningen med ny teknik. Det är mer oron som driver på forskningen än verkliga tecken på hälsofarliga effekter av nyheter som lågenergilamporna, säger han.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X