X
Annons
X

Lagen måste ändras så att familjer inte splittras

Den svenska lagstiftningen behöver förändras. Den som har barn i Sverige, väntar barn i Sverige eller är gift, sambo eller registrerad partner här ska ha möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det skriver Maria Ferm (MP).

Ettåriga Selma tillsammans med sin pappa Adel Khanzadpor och mamma Emma Larsson.
Ettåriga Selma tillsammans med sin pappa Adel Khanzadpor och mamma Emma Larsson. Foto: LENA LARSSON

Är det rimligt att en person som bor i Sverige ska tvingas återvända till hemlandet med fara för sitt liv för att söka ett uppehållstillstånd som personen sannolikt kommer att få? Familjer som splittras på grund av den svenska migrationslagstiftningen är inte "enskilda fall" utan många. Splittringar där hänsyn till barnets bästa inte tas. Splittringar som kan leda till att barn förlorar en förälder. Splittringar som riskerar att bli för evigt.

Ettåriga Selma tillsammans med sin pappa Adel Khanzadpor och mamma Emma Larsson.

Foto: LENA LARSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X