Annons

Lagen ger FRA för stort utrymme

Om FRA:s enda uppgift var att spana på andra stater så skulle jag acceptera total sekretess. Faktum är dock att FRA har andra uppgifter, bland annat stöd till brottsbekämpande myndigheter, skriver Mark Klamberg, doktor och lektor i folkrätt, i en replik till FRA-domaren.

Under strecket
Publicerad

Grunden i min kritik går inte ut på att FRA bryter mot lagen utan att lagen tillåter för mycket, skriver Mark Klamberg.

Foto: TOMAS ONEBORG

Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande Runar Viksten skriver att det sprids felaktigheter om svensk signalspaningslagstiftning och bemött ett antal påståenden utan att närmare ange vem som lämnat dessa påståenden (
Brännpunkt 11/12).

Jag tillhör dem som kritiserat den aktuella lagstiftningen och för det fall oklarhet råder kring min uppfattning så vill jag härmed förklara att jag helt delar den tolkning av lagstiftningen som Viksten gör på Brännpunkt, med förbehåll för att jag och Viksten kan ha olika uppfattningar om hur vi värderar allvaret av olika integritetsintrång.

Annons
Annons
Annons