”Lagen behöver ses över kring resursskolor”

Foto: Sven Hoppe/TT

Vi vill att regeringen tar initiativ till en översyn av lag­stiftningen kring resurs­skolor, med utgångs­punkten att eleverna inte får komma i kläm. Det skriver företrädare för det blågröna styret i Stockholm i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under den senaste tiden har de fristående resursskolornas situation uppmärksammats – skolor som är särskilt fokuserade på och begränsar sitt intag till barn i behov av särskilt stöd. Många av dessa barn har haft en tuff skolgång och föräldrarna kämpar hårt för att deras barn ska lyckas i skolan.

År 2016 ändrades lagstiftningen kring ansökningarna om tilläggsbelopp. Det tydliggjordes att bidraget ska vara kopplat till en enskild elev och täcka de åtgärder som skolan sätter in specifikt för den individen. Tidigare kunde vi som kommun ge tilläggs­belopp på strukturell nivå, utifrån vilken typ av verksamhet skolan bedrev. Utbildnings­förvaltningen i Stockholms stad har successivt ändrat sin handläggning för att följa den nya lagstiftningen och den praxis som domstolar slagit fast när ärenden har prövats där.

Annons
Annons
Annons