Annons
Kommentar

Lars Ring:Läge för en remissrunda

Hela havet stormar i Stockholms fria kulturliv. Stadshuset vill förändra systemet för ­kulturstöd – och bråttom är det. Varför? Låt åtminstone det nya regelverket gå på en remissrunda.

Uppdaterad
Publicerad

Det kokar av oro. Stockholms fria grupper känner sig djupt osäkra inför den förändringsprocess som kulturförvaltningen inlett. Fördelningen av kulturbidrag ska kännetecknas av transparens, säger chefen Patrik Liljegren på en video som spelades runt en presentation av projektet. Arbetet kring dessa nya riktlinjer har ändå varit alldeles för sluten. Tanken var från början att klubba ett nytt system redan före sommaren men efter att Teaterförbundet och grupperna reagerat så är beslutet nu uppskjutet. Kulturlivet kommer att ha exakt tolv dagar på sig att diskutera eller protestera mot det nya regelverket, som presenteras den 18 augusti. Ingen remissrunda. Raskt som en omgång hela havet stormar ska det gå.

Självklart ska, och bör, fördelningsprinciper ständigt diskuteras. Det nya systemet är ännu under konstruktion men är ändå tillräckligt färdigt för att kunna diskuteras. Patrik Liljegren talar ofta om det nya som en egen kvalitet. Problemet med just teaterlivet är att få nya grupper står beredda att på allvar göra annat än punktinsatser. Förvaltningen vill stödja invandrarkultur. Bra. Då återstår problemet att hitta producenter som verkligen erbjuder processad konstnärlig gestaltning och inte bara uppvisningar av folkkultur. Lokalhyrorna är det stora problemet, menar Liljegren. Sant. Istället för att tala med, exempelvis, Statens fastighetsverk vill han att grupper ska samsas om lokaler och bli andrahandshyresgäster hos varandra. Intrikat.

Annons
Annons
Annons