Lagarna slår inte bara mot fildelarna

Under strecket
Publicerad
Annons

När
Kristina Ahlinder och Per Strömbäck i något luddiga ordalag manar Sverige att bli ett föregångsland när det gäller skyddet av upphovsrätt på Internet kan det visserligen låta fagert, men de lagar som Ahlinders och Strömbäcks ”föregångsländer” infört står i många fall i tydlig kontrast mot fundamentala medborgerliga rättigheter.

Att tillväxten skulle vara hotad av immaterialrättsintrång är precis den typ av argumentation vi sett exempel på vid EU-nivå samt i de medlemsländer (däribland Frankrike) som har genomdrivit de mest långtgående lagarna för att beivra immaterialrättsintrång i den digitala miljön. Några empiriskt otvetydiga uppgifter för att detta skulle vara sant existerar dock inte, även om upphovsrättsindustrin gjort otaliga försök att få det att framstå så genom egenframtagna ”studier”.

Annons
Annons
Annons