Annons
X
Annons
X

Lagarna ses över

Två gånger gjorde kvinnan abort. Orsaken: hon väntade en flicka. Nu ser Socialstyrelsen över möjligheten att begränsa kontrollen av kön. Men socialminister Göran Hägglund tror inte att en lagförändring är lösningen.

–Förfärligt att man värderar kön på olika, säger Göran Hägglund om det inträffade på kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Den gravida kvinnan, som sedan tidigare har flera flickor, bad om ett fostervattenprov för så kallad kromosomundersökning. Hon uppgav att hon var orolig och önskade även en könsbestämning av fostret. Enligt verksamhetschefen Kaj Wedenbergs brev till socialstyrelsen fanns det inga medicinska anledningar till undersökningen men en läkare gick med på att göra den ändå.

Resultatet visade att kvinnan bar på en fullt frisk bebis. Men eftersom det var en flicka valde hon att göra abort.

Annons
X

Efter en tid blev kvinnan gravid igen och hade då samma önskemål. Den undersökande läkaren bedömde återigen att det inte fanns någon anledning till undersökningen. Men efter att en barnmorska gjort ultraljud på kvinnan ställdes återigen frågan om barnets kön. Barnmorskan uppgav att det var en flicka och patienten beställde en läkartid för abort samma dag. Fyra dagar senare genomfördes aborten.

Händelserna väckte starka känslor hos personalen.

– De upplever sig ha blivit inträngda i ett hörn och medverkat till abort på grund av att fostret var av ”fel” kön, säger Kaj Wedenberg, överläkare och verksamhetschef vid kliniken.

Nu vädjar man till Socialstyrelsen om vägledning för att kunna neka att berätta om fostrets kön för blivande föräldrar.

Alla kvinnor har fri abort fram till graviditetsvecka 18. Som abortlagen är utformad idag kan man bara neka en kvinna abort om det finns medicinska risker. Skälen till abort har man idag alltså ingen kontroll över.

Thomas Tegenfeldt, biträdande chef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning, säger att det redan har inletts ett arbete med att se över föreskrifterna i den lag om genetisk integritet som kom under 2006.

– I dag är rättsläget sådant att vi inte kan neka någon abort. Men vi har inlett ett arbete där vi nu ser över om man ska kunna neka könsbestämning för att det är onödigt i de fall där det inte är medicinskt motiverat.

Så som reglerna ser ut idag kan alltså samma kvinna komma tillbaka och göra en tredje abort på grund av att hon inte vill ha en flicka?

–Ja.

Men Göran Hägglund tror mer på samtal än att försöka lagstifta bort problemet. Om man nekas att göra abort på grund av att man anser det vara ”fel” kön, tror han att det finns risk att personen hittar på en annan anledning.

–Då ska det prövas av någon kommitté och jag tror att det har väldigt svårt att få genomslag i verkligheten.

Personalen på Mälarsjukhusets kvinnoklinik efterlyser ett vårdprogram som säger att man inte ska behöva undersöka fostrets kön om det inte är medicinskt motiverat. I skrivelsen till Socialstyrelsen uppger verksamhetschefen att personalen bett om direktiv för att slippa hamna i en situation där de kan känna sig pressade till att undersöka fostrets kön under graviditetens första hälft och medverka till abort på grund av ”fel” kön.

–Å andra sidan finns det privata ultraljudsmottagningar så patienten kan få reda på det ändå, säger verksamhetschefen.

Varken Thomas Tegenfeldt eller Ulf Högberg, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, som företräder landets gynekologer, har hört talas om fler fall i Sverige där könet har varit anledning till aborten.

–Än så länge är det relativt ovanligt i Sverige. Det skulle vara en etisk mycket olycklig utveckling om vi skulle se att kvinnor använder fosterdiagnostik till det här syftet, säger Ulf Högberg.

Det pågår en livlig debatt i USA och Europa om möjligheten att välja kön i samband med provrörsbefruktning.

–Det förekommer privat verksamhet i syeuropeiska länder dit kvinnor åker för att göra abort. Men det är en kommersiell verksamhet som vi inte på något sätt stödjer. Vi tar starkt avstånd från det här, säger Ulf Högberg.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X